ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ШИШКА“

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ШИШКА“

Проширената и реконструирана делница на улицата „Шишка“ наскоро ќе го добие и вториот тротоар.

Опретаивата на фирмата „Градба промет“ работи на поплочување на тротоарот на делот од влезот во Глишиќ до спојот со улицата „Северен булевар“ кај Општа болница. На оваа делница се оформува тротор со широчина од два метри, каде се поставуваат рабници, се врши тампонирање и поплочување со павер елементи.

Со овој проект општината создава побездни услови за движење на пешаците.

Во завршниот дел од реализацијата на проектот проширување и реконструкција на ул.„Шишка“ ќе уследи и целосно реновирање и подобрување на Јавното улично осветлување.