Поплочување на улица во селто Чемесрко

Поплочување на улица во селто Чемесрко

Општина Кавадарци во рамките на програмата за комунална изградба реализира проекти и во месните заедници низ селата.

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ работи на поплочување улица во селто Чемесрко.

Станува збор за пристапна улица каде на површина од 250м2 се поставуваат бехатон плочки. Овој комунален проект општината го реализира на барање на жителите од селото во непосредна близина на поранешното селско училиште, а во соработка со Месната заедница.