ПОСТАВЕНА УРБАНА ОПРЕМА НА КЕЈОТ ШЕТАЛИШТЕ ВО ВАТАША

ПОСТАВЕНА УРБАНА ОПРЕМА НА КЕЈОТ ШЕТАЛИШТЕ ВО ВАТАША

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци деновиве постави типизирана нова урбана опрема на кејот-шеталиште во Ваташа.
Според проектот беа поставени 70 клупи на бетонски држачи со дрвени седишта, како и 60 корпи за отпадоци. Долж новиот кеј се поставени и 4 типизирани метални мостово.
Со овој проект, кој општината го реализира на барање на граѓаните, се обезбеди урбанизиран простор за ваташани, како и регулирано речно корито за прифаќање и на екстремните води во реката Луда Мара.