Поставени се тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци

Поставени се тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци

Поставени се 10 тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци и тоа дел поединечни, а дел се дупли, на следниве локации: Градски парк “Љупчо Шкартов”, храм св.Петка, Спортска сала “Јасмин” (градско игралиште), ул.7-ми Септември (портокалот), Градски плоштад и ул.”Страшо Пинџур” во с.Ваташа.

Тоалетните кабини се комплетно опремени а изведувач е ДПТУ “Метал Апостолов” ДООЕЛ Кавадарци. Вредноста на целиот проект изнесува 1.011,850,оо денари.