ПОСТАВЕН ЧЕЛИЧЕН ПЕШАЧКИ МОСТ   ВО СЕЛОТО МАРЕНА

ПОСТАВЕН ЧЕЛИЧЕН ПЕШАЧКИ МОСТ ВО СЕЛОТО МАРЕНА

Општина Кавадарци реализираше уште еден значаен сообраќајно безбедносен проект. Во селото Марена. оперативата на фирмата „Метал Апостолов“ од Кавадарци ја постави конструкцијата на металниот пешачки мост преку Овчка (О‘овска) река.

Новиот пешачки, се наоѓа веднаш до постојниот сообраќаен мост од левата страна на регионалниот пат Кавадарци-Неготино.

Мостот е со должина од 27,6 метри, широк 2 и висок 2 метри. На челичната конструкција е поставена метална ограда, како и метален бродски под.

Со изградбата на овој значаен инфраструктурен објект општината решава голем сообраќаен проблен на жителите на Марена. Тие конечно ќе можат многу побезбедно да се движат покрај најфрекфентниот патен правец во општината.

Изградбата на мостот е на барање на жителите од Марена.