Поставувањето на водоводната линија во населбата Ресавски залив на Тиквешкото езеро

Поставувањето на водоводната линија во населбата Ресавски залив на Тиквешкото езеро

Во крајна фаза е поставувањето на водоводната линија од с.Ресава до Викенд населбата Ресавски залив на Тиквешкото езеро. Поставена е линија со попречен пресек ф-63 со должина од 2000м и секундарна мрежа кон 60 објекти. Изведувач на овој проект е фирмата ДАНСА-ТРЕЈД Скопје.

Исто така на овој дел од страна на ЈП Комуналец Кавадарци беа поставени дополнителни 250м водоводна линија со попречен пресек ф-63.