ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕТОНСКА ПОДЛОГА НА КРАK ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕТОНСКА ПОДЛОГА НА КРАK ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци започна поставување на бетонската подлога на коловозот на крак од улицата „25-ТИ Мај“.
Според проектот се работи на бетонирање на улицата која се наоѓа над големиот потпорен ѕид. Предвидено е да се бетонираат 400 метри квадратни. По бетонирањето ќе следи изградба пристапни скали.
Со овој проект, кој општината го реализира на барање на граѓаните, ќе се обезбеди пристап на жителите од тој дел на градот. Општината со овој зафат им решава децениски проблем. Тие повеќе нема да газат прашина и кал.