Поставување на нова урбана опрема

Поставување на нова урбана опрема

Во тек е реализација на проект за поставување на нова урбана опрема. Ќе се постават 100 нови клупи и 100 нови канти за отпадоци. Проектот ќе се реализира на целата територија на Општина Кавадарци , на места на кои што има потреба од замена на старата урбана опрема и дополнување со нова.