ПОСТАВУВАЊЕ НА РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „2 БРИГАДА“

ПОСТАВУВАЊЕ НА РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „2 БРИГАДА“

Оперативата на ангажираната фирма „Коле транс-инжинеринг“ од Штип работи на реализација на проектот за реконструкција на улицата „2 Бригада“.

Според проектот на Општина Кавадарци на оваа улица предмет на реконстрикција  се: нова подлога, рабници и поставување на 800м2 асвалт.

Деновиве се работи на поставување на нови рабници со кои ќе се формира контурата на улицата.

Претходно беше отстранета старата и дотраена асвалтна подлога  како и рабниците.

Реконструкцијата на улицата е на барање на жителите од овој дел на Кавадарци.