ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ПОЛЕВАЊЕ ВО „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ПОЛЕВАЊЕ ВО „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

Општината Кавадарци преку оперативата на ЈП „Комуналец“ денесака започна со поставување на подземен систем за полевање на горното ниво во „Паркот на Револуцијата“.

Се постави линија од ПВЦ црево со стандарден профил од 3/4 Цол, во должина од 200 метри, на која ќе бидат поставени и  14 распрскувачи за полевање на тревата и растенијата во тој дел на паркот.

Во наредниот период ќе се изврши подготовка на целокупната површина за сеење трева како и за обновување на вегетацијата, со кастрење на постојната, како и садење на нови дрва и нискостеблести растенија.