Поставување на средства за смирување на сообраќајот

Поставување на средства за смирување на сообраќајот

Денес се започна со поставување на средства за смирување на сообраќајот со ширина од 1 метар и висина од 8 сантиметри на следните локации:
– ул.Словенска на две локации
– ул.Љубашка на една локација,
– ул.Ѓоре Брушански на две локации,
– ул.Ресавска на една локација,
– ул.Јован Планински на една локација,
– ул.Пиринска на една локација,
– ул.14ти Мај на две локации,
– ул.16ти Јуни на две локации,
– ул.Ќиро Спанџов на една локација,
– ул.Браќа Џунови на една локација,
– ул. Ѓорѓи Соколов на две локации,
– ул.Орце Николов на две локации,
– на влезот во с. Сопот и
– на ул.Партизанска во с.Марена на две локации.