ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА НА ОПШТИНАТА СО МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА НА ОПШТИНАТА СО МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Денеска во кабинетот на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев беше потпишан меморандум за соработка меѓу општината и македонскиот полициски синдикат.

Документот го потпишаа градоначалникот Јанчев во име на општината и Марјан Кицев претседател во името на македонскиот полициски синдикат.

Предмет на меморандумот е искрената намера на двете страни активно да соработуваат во насока на поддршка на активностите, како и на визиите во натамошното заедничко делување. Една од главните цели е подобрување на социјалниот статус на членовите на овој синдикат вработени во институциите столбови на безбедноста на државата.

Двете страни парафираа согласност и за заедничко делување и придонес на секоја од потписничките во рамките на своите надлежности и можности.