ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“  КАЈ КОМПЛЕКСОТ ЗГРАДИ „СИЛЕКС“

ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“ КАЈ КОМПЛЕКСОТ ЗГРАДИ „СИЛЕКС“

Во фаза на реализација е уште еден комунален проект на општина Кавадарци. Градежната оператива го гради потпорниот ѕид на дел од улицата „Страшо Пинџур“ спроти комплексот згради „Силекс“.

Објектот е во должина од 14 метри и висина од 2,75 метри, со намена за спречување на ерозија и лизгање на земјиштето под објектите изградени над него. За негова изградба од буџетото се инвестираат 628.000 денари, во склоп на програмата за комунална изградба.

Со овој проект општината овозможува побезбедно движење на пешаците и на сообраќајот во овој дел на една од нај фрекфентните регионални улици во Кавадарци.