ПОЧЕТОК НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ПЕРО ВИДЕВ“

ПОЧЕТОК НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ПЕРО ВИДЕВ“

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ започна со работа на реализација на проектот на Општина Кавадарци за реконструкција на дел од улицата „Перо Видев“ во село Ваташа.
Денеска се отстрануваше гранитната коцка и расчистување за подготовка на теренот. Според проектот во оваа фаза е предвидена обнова на површина од 350 квадратни метри. Овде ќе бидат поставени нови рабници, тампон и на крајот ќе се поплочи со бехатон. Во тек е тендерска постапка за продолжување на работите за поплочување на целата должина од оваа улица.
Претходно Општината преку ЈП „Комуналец“ долж целата траса на улицата изврши замена на старата со нова водоводна линија.