ПО КАВАДАРЕЧКИТЕ УЛИЦИ ПОСТАВЕНИ ПАТОКАЗИ ЗА ТУРИСТ

ПО КАВАДАРЕЧКИТЕ УЛИЦИ ПОСТАВЕНИ ПАТОКАЗИ ЗА ТУРИСТ

Општината во соработка со повеќе општествено одговорни компании, започна со поставување на типизирани патокази за туристи.

Според проектот изготвен од Одделението за туризам во општината, на 35 дрвени столбови се поставуваат 370 патокази наменети за туристите. Преку нив гостите на Кавадарци ќе се информираат за локациите на институциите, значајните објекти, културно историските споменици, излетнички места и за локациите на рестораните и кафулињата во градот.

Донацијата ја овозможија компаниите: „Илино промет“, „БОМА Дизајн“, „МЕНСЕН“ ДООЕЛ, „Кожувчанка“ и ЈП „Комуналец“, сите од Кавадарци.

Преку овој проект Градот добива уште една нова дименизии на урбана средина со функционалност и уреденост од висок степен.