ПРОБИВАЊЕ НОВ КРАК НА УЛИЦА  „ЃУРО ЃАКОВИЌ“

ПРОБИВАЊЕ НОВ КРАК НА УЛИЦА „ЃУРО ЃАКОВИЌ“

Градежната механизација на фирмата „Градба промет“ вчера започна со работа на пробивање на нова улица во Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.

Градежните работи се дел од проектот за продолжување на улицата „Ѓуро Ѓаковиќ“. Во оваа фаза се отстранува земјата и се оформуваат контурите на улицат, после што ќе уследи тампонирањ и поставување на рабници. На крајот ќе биде извршено поплочување со бехатон (павер елементи).

Новата улица се гради на барање на жителите од овој дел на Кавадарци, а јавната набавка е дел од поширок проект на Општина Кавадарци за поплочување и пробивање на неколку улици.