ПРОДОЛЖЕН ПОТПОРНИОТ ЅИД КАЈ ЦРКВАТА  ВО СЕЛО МАРЕНА

ПРОДОЛЖЕН ПОТПОРНИОТ ЅИД КАЈ ЦРКВАТА ВО СЕЛО МАРЕНА

Оперативата на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци, деновиве работи на доградба на потпорниот ѕид во селото Марена. Станува збор за продолжување на постојниот ѕид во должина од нови 35 метри. Ѕидот се наоѓа на локација помеѓу црквата и селската чешма во Марена.

Овој објект е значаен пред се од безбедносен аспект бидејќи го потпира земјиштето и спречува евентуално лизгалиште на тло каде има повеќе семејни куќи. Евентуалното лизгање на земјата би можело да го загрози и сообраќајот на регионалниот пат Кавадарци-Неготино.

Со целосната изградба на потпорниот ѕид општината успешно санира и отстранува потенцијална опасност.