Продолжен рокот за пријавување на регионални попишувачи и инструктори за попис на населението за 2021 година

Продолжен рокот за пријавување на регионални попишувачи и инструктори за попис на населението за 2021 година

Се известуваа сите заинтересирани лица кои сакаат да се ангажираат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во својство на:

  • Реонски попишувачи и
  • Реонски инструктори

дека Јавниот конкурс за ангажирање на Реонски попишувачи и Реонски инструктори, е објавен во дневните весници: Нова Македонија, Вечер, Слободен печат и Коха на 20.07.2021 година, на Веб страниците на Државниот завод за статистика www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk и во седишта на Комисиите на Пописните реони, наместо до 05.08.2021 година ќе трае до 12.08.2021 година.