ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ПРЕДАДЕНО ВО УПОТРЕБА

ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ПРЕДАДЕНО ВО УПОТРЕБА

Специјализираната екипа при ЈП „Комуналец“ со посатвувањето на белите линии од хоризонталната патна сигнализација го означи крајот на проектот за реконструкција и проширување на делница од улицата „Западен булевар“.

Претходно во саботата Општината Кавадарци преку ангажираната фирма изврши асфалтирање на целосно новата делница во должина од 1 километар во правец на Росоман. На терен работеа две машини асфалтерки и тоа паралелно со што работата која беше предвидено да трае два, целосно и квалитетно се заврши за еден ден.

Со овој зафат, северниот влез во Кавадарци се осовремени и продолжи од „Новата бензинска“ кон Росоман. Со проширувањето и реконструкција на оваа делница од „Западен булевар“ Кавадраци доби нова современа сообраќајница на влезот од северната страна, од и кон автопатот Е75 од коридорот 10 кон Грција и Србија.