ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Општина Кавадарци максимално ја користи продолжената градежна сезона за реализација на нови проекти од комуналната изградба.

Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со купна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел ќе се постават павер елементи, а за возврат пешаците ќе добиа побезбеден простор и ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.