ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА УЛИЦАТА  „БЛАЖО АЛЕКСОВ“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „БЛАЖО АЛЕКСОВ“

Општината Кавадарци деновиве започна со реализирање на нов комунален проект во насока на подобрување на градската инфраструктура во делот наменет за пешаците и велосипедистите.

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци работи на отстранување на стариот дотраен тротоар на делница од улицата „Блажо Алексов“. Се отстранува старата бетонска подлога во должина од 500 метри на потегот од поранечната „дистрибуција“ до социјалните згради. Механизацијата работи на подготовка на тлотo за тампонирање и поставување на павер елементи.

На наведената локација општината ќе гради пешачко велосипедска патека. По завршуваето на проектот на тој дел од улицата лоциран непосредно до кејот шеталиште ќе се оформи нов урбанизиран простор кој ќе создаде услови за побезбедно движење на пешаците и велосипедистите на една од најфрекфентните улици во старото градско јадро.