РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „РЕЦЕПТ ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА“