РАСЧИСТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ КАЈ  САЛАТА „ПАРТИЗАН“ 

РАСЧИСТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ КАЈ САЛАТА „ПАРТИЗАН“ 

Општина Кавадарци полека го заокружува проектот за реконструкција на салата Партизан, како и на просторот околу неа.

Ангажираната оператив го расчистуваше просторот на јужната страна од објектот каде диво беа псотавени повеќе лимени и дрвени гаражи.

Откако по претходен договор имателита ги испразниа и отстраниа лимените гаражи, општината пристапи кон рушење на дрвените конструкции и расчистување на просторот.

Според проектот, јужниот влез во салата „Партизан“ ќе биде уреден со павер елементи при што ќе се оформи дополнителен паркинг, а пристапните патеки околу салата ќе биде расчистен и урбанизирани.