Реализирана превентивна акција во врска со вирусот Ковид 19

Реализирана превентивна акција во врска со вирусот Ковид 19

На влезовите на градскиот зелен пазар во Кавадарци од страна на полициски службеници, заедно со волонтери на Црвениот крст, преставници од ЈП паркинг и ,,Мој Општинар,, беше реализирана превентивна акција со делење на едукативни флаери во кои се содржани препораките за носење заштитна опрема, држење социјална дистанца и други препораки за заштита и превенција од Корона вирусот. Оние граѓани и продавачи на тезгите кои во пазарот влегуваа без заштитна опрема беа предупредувани и им беа на лице место поделени заштитни маски.Бројот на лицата кои немаа заштитна опрема беше многу мал. Помеѓу оние лица кои поминаа низ градскиот пазар и кои ги почитуваа препораките за носење заштитна опрема беше и Градоначалникот на Општина Кавадарци г-дин Митко Јанчев.