• Билборди – локации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Сити лајт – локации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Висачки рекламни паноа – Може да се постават на сите столбови за улично осветлување кои се во сопственост на Општина Кавадарци

 

-Напомена ( за сите ваши предлози стоиме на располагање за дополнување на програмата со нови локации ). За подетални информации можете да се обратите во соба бр. 21 или на мобилен 072/ 422-189 Доне Илов.