Реконструирано детско игралиште на Булевар Никола Минчев

Реконструирано детско игралиште на Булевар Никола Минчев

Заврши реконструкцијата на детско игралиште на Булевар Никола Минчев, на кое беше поставена гумена подлога, се поставија нови дрвени детски играчки и се репарираа постоечките. Истото го изведуваше Метал Апостолов и за неговата реализација се одвоени 1 330 185 денари.