РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.СОПОТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.СОПОТ

Општината Кавадарци продолжува со реализација на капиталниот комунален проект во селото Сопот за реконструкција на старат водоводна линија.

Ангажираната оператива на фирмата „ВОД-ВАР“ Инженеринг од Скопје работи на  поставување на комплетно нова мрежа по главниот вод на улицата „Илинденска“ како и на краците од сите останати селски улици.

Паралелно се поставува и атмосферска канализација за зафаќање на атмосферската вода  од улиците: „Илинденска“, „Коле Василев“ и ул. „Маршал Тито“.

Станува збор за проект вреден 16.914.631 денари, пари кои се наменети за подобрување на подземната инфраструктура во оваа интензивна рурална средина.

Овој значаен и сериозен комунален проект општината го реализира на барање на жителите од селото Сопот.