Реконструкција на водоводна линија за краци на ул. Илинденска и крак на  ул.Маршал Тито и асфалтирање во с.Сопот

Реконструкција на водоводна линија за краци на ул. Илинденска и крак на ул.Маршал Тито и асфалтирање во с.Сопот

Во тек е реализација на проектот  “Реконструкција на водоводна линија за краци на ул. Илинденска и крак на  ул.Маршал Тито и асфалтирање” во с.Сопот, кој опфаќа замена на дотраените водоводни цевки со ПЕ црева. 

После извршените реконструкции на подземните водови се предвидува прередување со бехатон коцки на дел од улиците, а на дел асфалтирање. Инвеститор на проектот е општина Кавадарци со добиени гранд средства  за успешно реализиран проект финансирани  преку проектната единица и МСИП проектот за подобрување на општинските услуги на Министерството за Финансии, поддржан од Светска банка. Проектот има за цел подобрување на квалитетот на животот на месното население.