Реконструкција на водоводна линија на ул. “12 Другари”

Реконструкција на водоводна линија на ул. “12 Другари”

Реконструкција на водоводна линија на ул. “12 Другари” (пред домот) во с.Ваташа, во должина од 100м. Се заменува старата азбестна линија со ново ПЕ црево Ф110.