Реконструкција на улица Тиквешко востание

Реконструкција на улица Тиквешко востание

Општина Кавадарци започна со реконструкцијата на ул. Тиквешко востание. Оваа реконструкција е продолжување на проектот за обновување на сите главни улици во градското подрачје. Во првата фаза се проширува делот за паркирање согласно проектот за зонско паркирање.