Реконструкција на улица „7ми Септември“

Реконструкција на улица „7ми Септември“

Започнати се градежни работи за припрема за асфалтирање на дел од ул.“7ми Септември“ од спојот со ул.“Цано Поп Ристов“ до ул.“Шишка“.