Реконструкција на ул. Зелен Пазар

Реконструкција на ул. Зелен Пазар

Реконструкција на ул. Зелен Пазар на потег од тунелчето и од спој со ул. ,,Цано Поп Ристов’’. Преходно извадени гранитни коцки и комплетна реконструкција на фекална канализација по цела должина на улицата од страна на ЈП Комуналец, каде што се поставија нови ивичњаци а потоа и асфалтирање на површина од 750 м2. Целосна инвестиција на Општина Кавадарци од 1.400.000 денари.