Реконструкција на ул. Народна Младина

Реконструкција на ул. Народна Младина

Започна со реализација проектот за реконструкција на ул.Народна младина. Во првата фаза ќе се изврши гребење на стариот асфалт и поставување на рабници. Во наредна фаза ќе се изврши и асфалтирање на улицата и поплочување на тротоари. Овој проект опфаќа асфалтирање на ул.Егејска, ул.Бел Камен, ул.Индустриска и ул.Народна младина. Проектот е со вредност од 11 244 194 денари и целосно ќе се реализира до крајот на овој месец.