Реконструкција на фасади на станбени згради

Реконструкција на фасади на станбени згради

Во завршна фаза е реконструкцијата на фасади на станбените згради, односно фарбање на истите и санација на оштетените делови и тоа на ул. Страшо Пинџур бр 63 во Урбаната заедница Слога, а ќе се започне и реконструкција на зградите на ул. Беласица 1,3,5 и 7.

Изведувач е фирмата Градба Промет, а вкупната инвестиција за сите чини 4.126.460 денари.