Реконструкција на фекална и атмосферска канализација на ул.Бабуна

Реконструкција на фекална и атмосферска канализација на ул.Бабуна

Денес се започна со реконструкција на ул. Бабуна во должина од 180метри, со профил Ф315 – фекална канализација и 100 метра, со профил Ф315 -атмосферска канализација.
Со овој потег ќе се реши долгогодишниот проблем со фекалната канализација на ул. Бабуна која моментално минува низ приватни дворови, а воедно и со атмосферските води кои често причинуваат штети на граѓаните кои живеат на таа улица.
После завршувањето на работите ровот ќе биде целосно асфалтиран односно вратен во првобитна состојба.
Инвеститор и изведувач на работите е ЈП Комуналец Кавадарци