Реконструкција на фекална канализација во с.Марена

Реконструкција на фекална канализација во с.Марена

Станува збор за решавање на долгогодишен проблем со фекална канализација за неколку семејни куќи (спроти училиштето) кои до сега канализацијата му истекувала во долот. Со овој потег канализациите од овие куќи се прифаќаат во една главна , и се приклучуваат во новиот колекторски систем.
Должината на оваа реконстуркција е околу 100м, и инвеститор и изведувач на работите е ЈП Комуналец – Кавадарци.