Реонска Пописна Комисија бр.17 Кавадарци, го дава следното известување

Реонска Пописна Комисија бр.17 Кавадарци, го дава следното известување

    Согласно Законот за попис на население, домаќинства и станови во Република Северна Македонија, Методологијата за подготовка, организирање и спроведување на попис на население, домаќинства и станови во Република Северна Македонија 2021, 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ КАНДИДАТИ КОИ СЕ ПРИЈАВИЛЕ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ за ПОПИС 2021 година, ДЕКА ТЕСТИРАЊЕТО КЕ СЕ ИЗВРШИ НА ДЕН 19.08.2021 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК)  ВО ПЕРИОДОТ ОД 10:30 часот и  11:30 часот, ВО ПРОСТОРИИТЕ НА  ООУ,,Тоде Хаџи Тефов,, Кавадарци.

          Пријавените кандидати ке бидат известени и телефонски, од страна на Реонска Пописна Комисија бр.17 Кавадарци.

 

Со Почит

Пописна Комисија за Пописен Реон 17

               Претседател

                Тодор Ефремов