Рерконструкција на улица Шишка

Рерконструкција на улица Шишка

Интензивно се работи на вадење на стариот асфалт на ул.Шишка. Изведувачот на проектот Градба промет интензивно работи и во вечерните часови се со цел брза реализација на целиот проект.
Овој проект предвидува проширување со три коловозни ленти како и велосипедско – пешачка патека. Предвидено е и целосно ново осветлување како и поставување на нови сообраќајни знаци.
Со овој проект и овој влез на градот ќе добие нов, современ изглед.