СЕ ПОСТАВУВААТ НОВИТЕ СЕМАФОРИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

СЕ ПОСТАВУВААТ НОВИТЕ СЕМАФОРИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

Реализацијата на сеопфатниот зафат за реконструкција на семафорите во градот продолжува. Денеска се спроведе монтажата на светлечките тела на Полу порталните столбови-носачи на лантерните на раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улицата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.

Сообраќајниот проект за подобрување на вертикалната патна сигнализација продолжува според утврдената динамика.
Нареден зафат ќе биде поставување на табли патокази на правци и на значајни објекти во градот.

Во првата фаза беше извршена целосна реконструкција на подземната елекрична инсталација.

Полу портални столбови се поставени и на преостанатите две раскрсници што се реконструираа, кај  „Старата автобуска“ и на бул. „Моша Пијаде“ кај ООУ „Гоце Делчев“.

Ова е прв сеопфатен зафат за реконструкција на семафорите од нивното поставување во седумдесеттите години од минатиот век. Изведувач на работите е фирмата „Конструктор“ од Кочани.