СЕ ПРОБИВА НОВА УЛИЦА ВО НАСЕЛБАТА „ПАРК“

СЕ ПРОБИВА НОВА УЛИЦА ВО НАСЕЛБАТА „ПАРК“

Ангажираната оператива на градежната фирма „Градба промет“ од Кавадарци работи на пробивање крак од улицата „Вуко Каров“ во населбата „Парк“.

Според проектот на општина Кавадарци се гради нова улица во должина од 140 метри.

Проектот се реализира како дел од програмата за комунална изградба.