СОБИРАЊЕ НА ЛИСЈАТА ОД УЛИЦИТЕ

СОБИРАЊЕ НА ЛИСЈАТА ОД УЛИЦИТЕ

По налог на Општина Кавадарци, оперативата на ЈП „Комуналец“ деновиве спроведува акција за собирање на паднатите есенски лисја од тротоарите и јавно прометните површини во градот. Лисјата се собираат со специјално комунално возило, откако претходно беа пометени и собрани во купи.

Паднати лисја насекаде им создава проблеми како на граѓаните така и на работниците во градските служби задолжени за чистење на јавните површини. Со оваа еко акција тие проблеми ќе се отстранат, а градот ќе биде по чист.