Со нова технологија ќе се подобрува носивоста на Северен булевар

Со нова технологија ќе се подобрува носивоста на Северен булевар

Реконструкцијата на Северен булевар се одвива непречено. Денес се поставува гел композит врз долен строј за подобрување на постелицата. Во наредната фаза се поставува и прв слој тампон од 20 сантиметри со набивање.