ТАМПОНИРАЊЕ НА НОВИТЕ УЛИЦИ  ВО НАСЕЛБАТА „ЈАСМИН“

ТАМПОНИРАЊЕ НА НОВИТЕ УЛИЦИ ВО НАСЕЛБАТА „ЈАСМИН“

 Фирмата „Градба промет“ деновиве работи на поставување на бетонски рабници нивелирање и тампонирање на улиците, од комуналниот проект на Општина Кавадарци за изградба на улици во населбата „Јасмин“.

Согласно Деталниот урбанистички план општината изврши пробивање на нови улици со што се оформија комунациите за индивидуалните станбени објекти во тој дел на градот под СЦ „Јасмин“.

Според проектот пробиени се четири нови улици на два споја со регионалната улица „8-ми Септември“ која води кон Винарската визба „Тиквеш“.

Реализацијата на проектот е на барање на жителите од оваа населба, а општината со изградбата им овозможи повеќе да не газат кал.