ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ ВО КАВАДАРЦИ

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ ВО КАВАДАРЦИ

            Екипи од ЈП „Комуналец“ ОЕ „Паркови и зеленило“ деновиве работи на хортикултурното уредување на зелени површини во градот.

            Според планот со оваа есенска акција ќе се засадта 5 000 корени на пролетни љубичици. Денеска се садеше во новите жардинери на градскиот плоштад пред Хотел „Балкан“ Есенското хортикултурното уредување ќе опфат садење на цвеќе  и на соатантите зелени површини  на плоштадот, на кружните теково, во градскиот парк, како и на новите зелени површини. Овој вид на љубичици е издржлив и отпорен на ниски температури, на напролет ќе расцвета во полн сјај.