Јавен оглас за ангажирање на персонални асистенти за вклучување во проектот “Мој свет”

Јавен оглас за ангажирање на персонални асистенти за вклучување во проектот “Мој свет”

Здружението Чекор кон  Европа има потреба од Ангажирање на 6 персонални асистенти за поддршка и помош на малолетни лица – ученици со аутистичен спектар и друг хендикеп од општина Кавадарци.

Јавен Оглас