Јавен повик за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурата

Јавен повик за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурата

Се повикуваат сите невработени заинтересирани лица да се пријават за извршување на јавни работи за потребите на Општина Кавадарци според Јавниот повик на Агенцијата за вработвање на Република Северна Македонија.