Јавен Повик

Јавен Повик за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти во инфраструктура и заштита на животна средина на локално ниво.

Јавен Повик
Пријава