Јавен повик

За учество и ангажирање на Целна група во проектот:
„Инкубатор за органско пчеларство – ВИТАЧ”

Јавен Повик
Известување