ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА 2019 ГОДИНА

ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА 2019 ГОДИНА

На ден 10.06.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на Велосипед за 2019 година.

Се повикуваат граѓаните кои што имаат поднесено барање за субвенционирање на велосипеди за 2019 година да присуствуваат на  ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ.