Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

На ден 01.07.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

Се повикуваат граѓаните кои што имаат поднесено барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година да присуствуваат на  ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ.